Фирма Валтерм2008 гр.Варна извършва изграждане и монтаж на соларни системи.

Соларната система със слънчеви колектори за топла вода е перфектен избор за всяко домакинство.При добре изчислен обем на бойлера, необходим за задоволяване на нуждите от битова гореща вода, спестявате до 70% от разходите за топла вода.Предимствата на соларната система са много, а ето и някои от тях:

Лесно се интегрират във вече изградени сгради .

Слънчевите колектори като заместители на класическия ел. нагревател, спестяват разходите за битова гореща вода и ток.

Това което е необходимо за изграждането на соларна система със слънчеви колектори за топла вода е достъпен покрив за разполагането за слънчевите колектори и да замените електрическия си бойлер, с бойлер със серпентина, на която да се върже соларната система. А за безаварийна работа на системата изберете специализирано соларно оборудване.
Валтерм2008 е специализирана фирма в изграждането на енергоспестяващи инсталации. Но за да се постигнат впечатляващи резултати, е необходимо колекторите, да преобразуват максимално добре слънчевата енергия в топлинна. По този начин, системата на колектора се загрява от слънцето и прехвърля топлината си на топлообменника.Той е свързан с резервоара за съхранение, който регулира температурата на колектора. Ако слънчевият колектор е твърде високо, към инсталацията се включва и циркулационна помпа, която е отговорна за придвижване на водата и бързото загряване на бойлера. Слънчевите колектори са изработени от материали, който да поглъщат слънчевите лъчи изключително ефективно, слънчевата инсталация е напълно автоматична, и работи във връзка със съществуващата система за топла вода. Слънчевите системи работят и се изграждат изключително лесно.

При соларните инсталации за отопление се използват следните компоненти :

    Слънчеви колектори
    Соларен кръг с помпа
    Комбиниран резервоар за вода с връзка към слънчевият колектор и отоплителният кръг
    Отопление със съответните вътрешни тела - радиатори или подово водно отопление
    Топлообменник
    Соларна станция с контрол
    Входящи и изходящи контролери

 При соларните инсталации за битова гореща вода се използват следните компоненти :

    Слънчев колектор
    Соларен кръг с помпа
    Резервоар за топла вода
    Топлообменници за слънчевата топлина
    Соларна станция за контрол
    Топлообменник за съхранение на допълнителната топлина - буферен съд
    Захранващ водопровод