Профилактика на отоплителни системи

Корозията в системите за централно отопление може да доведе до натрупване на утайки, които с течение на времето биха могли да създадат редица проблеми и аварии. След инсталирането на отоплителната система, тя трябва и да се почиства, за да се сведе до минимум възможността от поява на корозия. Почистването ще премахне остатъците от флюс, използван за спояване, както и останалите от рязането на тръбите частици.

Съдържащият се във водата кислород може да бъде освободен, тъй като тя се нагрява, а това води до корозия на металните компоненти. Тъй като в състава на отоплителната система има няколко вида метали, водата може да влоши състоянието на някои от тях, което води до по-нататъшно натрупване на утайки.

Отоплителната система е корозирала и в нея има утайки, ако са на лице следните признаци:

• Шумове в бойлера, които постепенно с течение на времето се влошават;
• Образуване на миниатюрни дупчици по радиаторите;
• Радиаторите са студени в долната си част;
• Износване по клапаните и помпите.

Ако живеете в район, където водата е по-твърда има по-голям риск за вашата отоплителна система, защото минералите във водата биха могли постепенно да се уталожат върху металните повърхности, което от своя страна води до намаляване на ефективността, както и да повреди отоплителната система.

За да предотвратите проблемите по системата си, трябва да я почиствате редовно.

Водните отоплителни и охладителни системи се нуждаят от поддръжка,за да функционират правилно.Макар и да няма течове това не значи ,че системата ще е ефективна в близките няколко години.Поне на две години веднъж трябва да и се направи почистване(профилактика).Има няколко фактора,които затрудняват ефективното и правилно функциониране на водните системи.

Единият фактор е отделянето на метални частици при движението на водата по железните фитинги и водните ризи на котела.За тяхното отстраняване е необходим магнитен филтър,който да ги отдели от течността.

Следващият фактор е натрупването на котлен камък по тръбите,който намалява отвора на тръбите и оттам спада нужния дебит за пълноценно функциониране на системата.При подовото отопление котления камък се натрупва от вътрешната част на тръбите и действа като изолатор,водата там се завърта ,но няма никаква топлоотдаденост.При термопомпените системи случая е същият,там пластинчатия топлообменник много бързо приема натрупвания от котлен камък и ако не бъде промит,независимо от мощността на външния агрегат нама как да достигне мощността си.Котленият камък може да бъде премахнат само по химичен път и със специална машина.Профилактиката на такива системи е неизбежна и трябва задължително да бъде извършена от специализиран екип със сертифицирани препарати,създадени точно за тази дейност.