Монтаж на термо помпи - фирма Валтерм 2008 Варна

Какво представлява термопомпа?


Термопомпата –е установка , която много прилича на хладилник. Както в термопомпата, така и при хладилника има компресор, кондензатор, изпарител и устройство за дроселиране. И двата агрегата имат еднакви цикли на работа., различават се само по параметрите на настройка

Даже визуално по габарити и форма си приличат.
 Работата на хладилник е основана на извличането на топлината от околната среда, а работата на термопомпата – наобратно, се основава на извличането на външната топлина и пренасочването й към системата за отопление. При хладилниците практически неосетимата топлина на продуктите се отвежда в горещ въздушен поток, който се отделя от радиатора, разположен на задната страна на хладилника (кондензатора). Именно затова премахвайки от хладилника на изпарителната камера и закопавайки я в грунта се получава термопомпа, който може да отоплява помещенията с подгрят въздух. Ако кондензатора сезалее с вода (през топлообменника), то нагрятата вода може да се насочи към системата за водно отопление : в радиаторите или водни конвектори и подовово трабни системи и др.  Основните съставни елементи на вътрешните контури на термопомпите са :
 1. Компресор (получава енергия от електрическата мрежа)
 2. Кондензатор
 3. Изпарител
 4. Терморазширителен клапан 5 четирипътен вентил.
Освен това, вътрешния контур включва терморегулатор (явява се регулиращо устройство) и охлаждащ агент (циркулиращ в затворен кръг газ с определени характеристики).
 Охлаждащия агент постъпва в изпарителя по д налягане там за сметка на рязкото спадане на налягането се извършва изпаряване. При това охлаждащия агент отнема топлината от стените на изпарителя, а изпарителя на свой ред отнема топлината от грунтовия контур и по този начин се извършва неговото постоянно охлаждане. Компресорът, всмуквайки от изпарителя охлаждащ агент, го нагнетява и по този начин се увеличава температурата му и се изхвърля в кондензатора. По нататък в кондензатора нагретия охлаждащ агент в резултат на свиването си отдава своята топлина в отоплителния контур и преминава в напълно течно састоиание след което процесът се повтаря циклично. Когато достигне нужната температура, терморегулаторът прекъсва електрическата верига и спира компресора(освен ако нее инверторен там принципа е малко по друг) Когато температурата в отоплителния кръг спадне терморегулаторът отново включва електрическата верига и се включва компресора.
 Работата на термопомпата прилича на работата на хладилника. Термопомпата преобразува ниско потенциалната температура на водата или въздуха в относително високо потенциална топлина (вода или въздух) за отопление на обекта.
 Затова имаме различни типове термопомпи : вода – вода; – – вода въздух; въздух – въздух. Първата дума означава какъв е източника на топлина (от къде се взима ниско потенциалната топлинна енергия), а втората дума – средството, което се използва за отопление (източника на високо потенциалната топлина).
 Резултати : Примерно 2/3 от топлинната енергия можем да получим безплатно от природата – вода, или въздух и само 1/3 от нея трябва да се изразходи за работата на компресора в термопомпата. Фактически икономиите за собственика на термопомпата са около 70% от финансовите средства, които редовно би харчил за отопление на своя дом, гараж или офис по традиционните способи (електроенергия, газ или дизелово гориво). а на 50% от и дървени и пилетни котли
  Всичко гореказано означава, че термопомпата взима топлинната енергия от водата, земята или въздуха и я прехвърля във вашия дом.
 Термопомпите се използват не само за ефтино отопление, а така също и за горещо водоснабдяване.(Б.Г.В) Освен това, тяхна отличителна черта по сравнение с традиционните методи на отопление е възможността им не само да отопляват, а така също и да охлаждат въздуха в стаите, да вентилират помещенията.
  Предимства
 Основни предимства на термопомпите:
 Са тиахната икономичност . Термопомпите използват въведената в тях енергия много по-ефективно от всеки котел, работещ с гориво. КПД на термопомпата е по-високо от единица. Помежду си термопомпите се сравняват в зависимост от коефициента на преобразуване на топлината (КПТ). Някъде това се нарича коефициент на трансформация на топлината, мощност, преобразуване на температурата. Той показва отношението на получената топлина към използваната енергия. Например КПТ = 3,5 означава, че за подадена 1 КВТ енергия на изхода се получава 3,5 КВТ топлинна мощност, т.е. 2,5 КВТ природата ни предлага безвъзмездно.
 - Източник на разсейвана топлина може да се намери във всяко ъгълче на . Земя и въздух могат да се намерят и на най-забутания участък, далеко от газовите магистрали и електропреносните линии – навсякъде този агрегат може „да си намери храна”, за да отоплява непрекъснато вашия дом бе з да зависи от капризите на времето, на доставчиците на дизелово гориво или падането на налягането на газта в мрежите. Даже отсъствието на 2 – 3 КВТ мощност не са пречка. За да се приведат в действие някои термопомпи се използват дизелови или бензинови двигатели.
 - Екологичност. Термопомпите не само икономисват пари, но и пази здравето на обитателите на дома и техните деца. Агрегатът не използва гориво, което не води до отделяне на вредни окиси от типа на CO, CO2, SO2, PbO2. Затова около дома няма следи от сярна, азотна, фосфорна киселина и безолни съединения. За палнетата също е добре използването на термопомпи, защото се намалява рзхода на гориво за ТЕЦ. Използваните в термопомпите фреони не съдържат хлороводороди и са безопасни за озоновата обвивка на Земята.
 - Универсалност. Термопомпите имат свойството обратимост (реверсивност). Те могат да използват топлината на дома, охлаждайки го. През лятото получената топлина може да се използва за отопление на басейна.
 - Безопасност. Тези агрегати са практически взриво- и пожаробезопасни. Няма гориво, няма открит огън, опасни газове или смеси. При тях просто няма какво да се взриви, няма какво да се запали или да отдели отровни газове. Никой детайл не се нагрява до температура , която да е толкова висока, че да доведе до запалване на горимите материали в дома. Инсталирането на системата не води до нейното разрушаване или замръзване на течностите. С други думи термопомпата не е по-опасна от един хладилник.
  Отопление с термопомпи. Особености.

За да се отопляват сградите с термопомпи, е необходимо да се знаят редица характерни особености като например..термопомпите са ефективни само в добре изолирани сгради с топло загуби не повече от 100 В.т/м2. При това се получава пряко пропорционална зависимост – колкото е по-добре топло изолирана сградата, толкова по-ефективна е работата на термопомпата.

 • Второ, колкото е по-малка разликата между топлоносителите във първия и втория контур, толкова по-висок е коефициента на преобразуването на топлината, т.е. по-висока икономия на електроенергия. Това означава, че по-изгодно е да се използват термопомпите за нискотемпературни системи за отопление – за подгряване на водно подово отопление или водно стенно отопление, тъй като тогава топлоносителят е с температура от около 30 – 45 0С.
 • Трето, за да се достигне максимална ефективност на работата на термопомпите, е необходимо те да се използват в комбинация с допълнителен генератор на топлина (така наречената би валентна схема на отопление). Работата е там, че през целия отоплителен период количеството на студените дни с минимални температури на окръжаващия въздух, върху което се изчислява вида на отоплителния агрегат, е сравнително малко. Количеството им не надвишава 10 – 15% от продължителността на отоплителния период. Затова най-често вида на термо помпата се избира на базата на основните 70 – 80% разчетна отоплителна мощност. Тази мощност ще е достатъчна всички потребители до този момент когато настъпят пикови ниски температури. В този момент автоматично се включва втория източник на отопление. Възможни са множество такива комбинации на би валентно отопление. Най-често се използва втори електронагревател или ел. отопление с термопомпи. Особености.
 За да се отопляват сградите с термопомпи, е необходимо да се знаят редица характерни особености :
 • Първо, термопомпите са ефективни само в добре изолирани сгради с топло загуби не повече от 100 В.т/м2. При това се получава пряко пропорционална зависимост – колкото е по-добре топло изолирана сградата, толкова по-ефективна е работата на термопомпата.
 • Второ, колкото е по-малка разликата между топлоносителите във първия и втория контур, толкова по-висок е коефициента на преобразуването на топлината, т.е. по-висока икономия на електроенергия. Това означава, че по-изгодно е да се използват термопомпите за нискотемпературни системи за отопление – за подгряване на водно подово отопление или водно стенно отопление, тъй като тогава топлоносителят е с температура от около 30 – 45 0С.
 • Трето, за да се достигне максимална ефективност на работата на термопомпите, е необходимо те да се използват в комбинация с допълнителен генератор на топлина (така наречената би валентна схема на отопление). Работата е там, че през целия отоплителен период количеството на студените дни с минимални температури на окръжаващия въздух, върху които се изчислява вида на отоплителния агрегат, е сравнително малко. Количеството им не надвишава 10 – 15% от продължителността на отоплителния период. Затова най-често вида на термопомпата се избира на базата на основните 70 – 80% разчетна отоплителна мощност. Тази мощност ще е достатъчна всички потребители до този момент когато настъпят пикови ниски температури. В този момент автоматично се включва втория източник на отопление. Възможни са множество такива комбинации на би валентно отопление. Най-често се използва втори електронагревател или ел котел, може да се изплзва котел на течно гориво, твърдо гориво или на газ. Използват се и по-сложни би валентни отоплителни схеми, например комбинация със слънчеви колектори. В този случай смесването на топлината от термопомпата (инерционната система) и тази от слънчевия колектор (слабо инерционната система), се извършва в изравнителен съд.
 ел котел, може да се използва котел на течно гориво, твърдо гориво или на газ. Използват се и по-сложни би валентни отоплителни схеми, например комбинация със слънчеви колектори. В този случай смесването на топлината от термопомпата (инерционната система) и тази от слънчевия колектор (слабо инерционната система), се извършва в изравнителен съд. При изглеждането на теремопомпена инсталация е необходимо да се помисли внимателно за елементите от система, които реално ще осигуряват отоплението и охлаждането. Използването на подово отопление, например, е с най-висока ефективност, когато е необходимо отопление. То обаче не е лесно приложимо навсякaде, а и не е необходимост (да не говорим че не е особено ефективно за нуждите на охлаждане). Конвекторите с принудителна циркулация са по средата като ефективност и са подходящи както за охлаждане, така и за отопление. Конвекторите с естествена конвекция са с най-ниска ефективност и също не са толкова ефективни за целите на охлаждане.